Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa i rozliczania umów na roboty budowlane zawieranych na podstawie pzp.

Pozostali prelegenci