Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalista z zakresu zamówień publicznych. W latach 2004 – 2007 Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wieloletni praktyk. Posiada doświadczenie zarówno w reprezentowaniu zamawiających jak i oferentów w procesie zamówień publicznych. Wykładowca WSB Meritum w Poznaniu, filia w Chorzowie. Autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Pozostali prelegenci