Adwokat, specjalistka od realizacji projektów budowlanych w zamówieniach publicznych i od warunków kontraktowych FIDIC w inwestycjach liniowych. Wykonuje doradztwo na rzecz personelu kluczowego podmiotu sprawującego nadzór nad robotami; wykładowczyni.

Pozostali prelegenci