Radca prawny, wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek Zarządu SIDiR, członek SIDIR od 2013 roku, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, wykładowca w ramach Podyplomowych Studiów z zakresu realizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o FIDIC, doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych, kolejowych, lotniskowych, wodno-ściekowych, spalarniach, przeciwpowodziowych o wartościach przekraczających 1 MLN EUR; szczególne osiągnięcia: uzyskanie przełomowego wyroku Sądu Najwyższego wskazującego na konieczność dokładnego określenia w zamówieniu czasu trwania umowy z Inżynierem.

Pozostali prelegenci