PRELEGENCI

Prawnik, wieloletni pracownik organu kontroli państwowej, akredytowany ekspert ©KFE, ceniony trener i wykładowca, autor wielu publikacji książkowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Wykładowca akademicki, członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Więcej

Adwokat; wykładowca i szkoleniowiec. Były wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa UZP. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wszelkich rodzajów postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe dotyczące wydatkowania środków publicznych.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były wiceprezes UZP oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców i zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Więcej

Radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu, zajmującej się m.in. problematyką zamówień publicznych, autorka wielu artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Prawnik, w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP, wieloletni praktyk, autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Doświadczony praktyk, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego,szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji.

Więcej

Radca prawny; wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek zarządu SIDiR, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez MIB, wykładowca.

Więcej

Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzedu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inzynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa i rozliczania umów na rb.

Więcej

Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.

Więcej

Praktyk, doradca, szkoleniowiec zajmujący się zamówieniami publicznymi i procesem inwestycyjnym od 1995 roku. Inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Więcej

Prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych, były pracownik UZP, trener, doświadczony szkoleniowiec.

Więcej

Radca prawny, praktyk; członek komisji ds. doskonalenia zawodowego, wydawnictw i nauki przy OIRP w Poznaniu oraz jej przedstawiciel w Krajowej Izbie Radców Prawnych.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji.

Więcej

Praktyk, radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Polaszek & Rosada sp. p., specjalizuje sie w prawie budowlanym, posiada doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków UE.

Więcej

Redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”, prawnik, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Więcej