Partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizujący się w zamówieniach publicznych, doświadczony doradca prawny w licznych postępowaniach dotyczących zamówień publicznych związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi, autor licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych.

Więcej

Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, członek założyciel OSKZP, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były wiceprezes UZP oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców i zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Więcej

Wieloletni dyrektor wydziału inwestycyjnego i zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, wykładowca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Radca prawny, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy sp. k. Wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO, Sądami Okręgowymi i Sądem Zamówień Publicznych. W latach 2002–2004 zastępca, a następnie dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych. Autor książek z zakresu pzp i wykładowca.

Więcej

Adwokat i radca prawny. Członek zarządu OSKZP. Wykładowca i były arbiter.

Więcej

Praktyk, radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Polaszek & Rosada sp. p. Specjalizuje sie w prawie budowlanym, posiada doswiadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze srodków UE.

Więcej

Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa i rozliczania umów na roboty budowlane.

Więcej

Prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Prezes zarządu Grupy Doradczej Puchacz sp. z o.o., były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, akredytowany Ekspert ©KFE, wykładowca akademicki z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych, biegły sądowy z zakresu zamówień publicznych oraz Ośrodka Szkoleniowego Państwowej Inspekcji Pracy.

Więcej

Członek Grupy Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych przy KE; ekspert ds. elektronizacji procedur o udzielenie zamówienia oraz ds. zamówień współfinansowanych ze środków UE; doradca i wykładowca, autorka wielu publikacji.

Więcej

Prawnik, w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP, wieloletni praktyk, autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny, wspólnik w JMGJ Kancelaria prawna w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” w SGH w Warszawie

Więcej

Adwokat, specjalistka od realizacji projektów budowlanych w zamówieniach publicznych i od warunków kontraktowych FIDIC w inwestycjach liniowych. Wykonuje doradztwo na rzecz personelu kluczowego podmiotu sprawującego nadzór nad robotami; wykładowczyni.

Więcej

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych. Zajmuje się głównie wsparciem wykonawców przy pozyskaniu oraz realizacji umów (w większości o roboty budowlane). Reprezentował wykonawców przed KIO, sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz TSUE.

Więcej

Radca prawny, reprezentuje wykonawców i zamawiających przed KIO oraz w sądach w sprawach z zakresu zamówień publicznych, prawa cywilnego oraz prawa budowlanego.

Więcej

Radca prawny, wspólnik i Lider Branży Infrastruktura w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A., członek zarządu SIDiR, członek OSKZP, ekspert w Radzie Ekspertów Kolejowych powołanych przez MIB, wykładowca.

Więcej