Inżynier budownictwa; członek Rady Zamówień Publicznych, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter.

Więcej

Radca prawy, Partner w Square Kancelaria Prawna. Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, praktyk. Świadczy pomoc prawną na rzecz zarówno zamawiających, jak i wykonawców z różnych sektorów gospodarki (branża budowlana, gospodarka odpadami, projektowanie, nadzór, utrzymanie dróg, dostawy).

Więcej

Radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte m.in. w trakcie pracy w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz w ramach kancelarii prawnych. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie.

Więcej

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych, współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami; wykładowca, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i instytucjami kultury.

Więcej

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były wiceprezes UZP oraz wieloletni dyrektor departamentu zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej. Doradca wykonawców i zamawiających, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed KIO.

Więcej

Prezes Grupy Doradczej Sienna, w latach 2002–2005 wiceprezes UZP, współautor komentarzy do pzp i autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych i funduszy strukturalnych.

Więcej

Doświadczony praktyk, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego, szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych, autor wielu publikacji.

Więcej

Radca prawny, były dyrektor Departamentu Prawnego UZP, wielokrotny pełnomocnik w postępowaniach przed Zespołami Arbitrów, KIO oraz SO, autor publikacji z zakresu pzp, wykładowca, wspólnik zarządzający w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Radcowie Prawni sp. p.

Więcej

Adwokat, wykładowca i szkoleniowiec. Były wiceprezes KIO i arbiter z listy Prezesa UZP. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie wszelkich rodzajów postępowań przetargowych oraz prowadzi postępowania sądowe dot. wydatkowania środków publicznych.

Więcej

Praktyk, radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Polaszek & Rosada sp. p., specjalizuje się w prawie budowlanym, posiada doświadczenie w obsłudze projektów finansowanych ze środków UE.

Więcej

Zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzedu Miasta w Częstochowie, członek Izby Inzynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa i rozliczania umów na rb.

Więcej

Prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk, członek zarządu OSKZP.

Więcej

Prawnik, w latach 2004–2007 arbiter z listy Prezesa UZP, wieloletni praktyk, autor wielu szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny, ekspert i praktyk prawa zamówień publicznych, w tym udzielanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; wykładowca i autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Więcej

Doświadczony ekspert, praktyk zamówień publicznych; absolwent Akademii Ekonomicznej i studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych; zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca, odpowiedzialny m.in. za proces udzielania zamówień publicznych.

Więcej

Radca prawny z wieloletnią praktyką w obszarze zamówień publicznych, były pracownik UZP, trener, doświadczony szkoleniowiec.

Więcej