Radca prawny, wspólnik w JMGJ Kancelaria prawna w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych „Zamówienia publiczne” w SGH w Warszawie, współautorka i redaktorka m.in. komentarzy: „Prawo zamówień publicznych” (2 wyd. z 2023 r.) oraz „Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze” (wyd. w 2023 r.).

Pozostali prelegenci