O Forum

Ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców.

Do udziału zapraszamy:

  • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej
  • przedstawicieli firm startujących w przetargach
  • kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
  • zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych i skarbu państwa
  • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin

Patronat

Wśród prelegentów

W programie m.in.:

Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniu na roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie

Tajemnica przedsiębiorstwa - jak skutecznie zastrzegać istotne informacje, kiedy odtajniać i jak zwalczać zastrzeżenia dokonane przez konkurencję

Rażąco niska cena w robotach budowlanych - najczęstsze błędy uczestników rynku zamówień publicznych

Wymagania zamawiającego w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne na roboty budowlane a wykazanie ich przez wykonawcę - w praktyce i orzecznictwie KIO

Kluczowe części zamówienia na roboty budowlane a obowiązek samodzielnego ich wykonania przez wykonawcę rb w praktyce i orzecznictwie

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Zgłoś się w najniższej cenie!

Z poprzednich edycji