O FORUM

Forum to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy.

VII Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane będzie poświęcone analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających i wykonawców.

Ze względu na epidemię w konferencji będzie można wziąć udział również w formule online – wszystko, czego potrzeba, to komputer lub smartfon z przeglądarką.

Do udziału w Forum zapraszamy:

  • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych
    w administracji rządowej oraz samorządowej
  • przedstawicieli firm startujących w przetargach
  • kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
  • zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych
    i skarbu państwa
  • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin

Konferencja stacjonarna

Komfortowy hotel w centrum Torunia przy zachowaniu standardów sanitarnych

Tylko 200 zł za pokój jednoosobowy

Możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami poza wykładami

Konferencja online

Ciekawa alternatywa, jeśli nie możesz przyjechać na wydarzenie stacjonarne

Atrakcyjna cena - tylko 880 zł za udział we wszystkich wykładach

Materiały w wersji elektronicznej i wydrukowany certyfikat uczestnictwa

PATRONAT

W PROGRAMIE M.IN.:

Przedmiotowe środki dowodowe jako środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych przez wykonawcę robót budowlanych z opisem przedmiotu zamówienia

Zmiany umowy o roboty budowlane w świetle wyników kontroli UZP, NIK, RIO oraz Instytucji Zarządzających

Umowna waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane

Wybór wykonawcy prac projektowych przez inwestora publicznego a przygotowanie projektu jako opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

Gwarancja zapłaty jako zabezpieczenie terminowej płatności umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych w praktyce

Prawo do zawierania ugód na roboty budowlane w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych

PRELEGENCI

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Kluczowe tematy

Poznaj najważniejsze zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Wymiana doświadczeń

Spotkaj osoby, które z powodzeniem realizują podobne zadania do Twoich.

Najlepsi eksperci

Wysłuchaj prelekcji praktyków oraz przedstawicieli instytucji mających wpływ na zamówienia publiczne w Polsce.

Zmiany w prawie

Dowiedz się, jakie przepisy wchodzą właśnie w życie i jakie są planowane kolejne zmiany.

Przykłady zrealizowanych projektów

Ucz się na doświadczeniach innych i poznaj projekty godne naśladowania.

Malownicza lokalizacja i komfortowy hotel

Po intensywnych wykładach oderwij się od codziennej pracy.

Z POPRZEDNICH EDYCJI