Konrad Różowicz

Prawnik w kancelarii prawnej Ziemski & Partners sp. k. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli, w szczególności Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Jest autorem artykułów naukowych oraz glos publikowanych w systemach informacji prawnej oraz czasopismach branżowych. Wspiera podmioty działające w sferze zamówień publicznych, bierze aktywny udział w konferencjach i szkoleniach.

POZOSTALI PRELEGENCI