Adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz prawie gospodarczym. Zawodowo związana z zamówieniami publicznymi od 2010 r. Świadczy kompleksową obsługę i doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających, w szczególności w branży IT i medycznej. Ukończyła studia podyplomowe z zamówień publicznych Public Procurement Regulation in the EU and in its Global Context na King’s College London. Współpracuje jako konsultant z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Prowadzi szkolenia, jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych w branży nowych technologii i IT, jest również autorem licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz współautorem Komentarza do rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający.

Pozostali prelegenci