Joanna Knapińska

Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych; doktor nauk prawnych, radca prawny.

POZOSTALI PRELEGENCI