mec. Eliza Grabowska-Szweicer

Radca prawny, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami, wykładowca, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Prowadzi indywidualną praktykę radcowską w kancelarii radcy prawnego.

POZOSTALI PRELEGENCI